donate

Zakázky s konečnou cenou

Ceník kácení stromů

Cena u kácení každého stromu se paušálně nastavuje velmi těžko.

Proto volíme osobní konzultaci přímo u daného stomu nebo aspoň pomocí fotografií, které můžete poslat na e-mail, spolu s obvodem kmene ve 130cm

Cena závisí také na průměru stromu, co se nachází v okolí stromu atd.

Konečnou cenu se dozvíte ještě před započetím prácí.

OBHLÍDKA MÍSTA A CENOVÁ NABÍDKA JE SAMOZŘEJMĚ ZDARMA!

Kácení stromů je specifická činnost, která se dá provádět nejen v době vegetačního klidu a to u dřevin stojící mimo les.

Klasické kácení stromů

se provádí všude tam, kde to podmínky s ohledem na dostatek prostoru a bezpečnost při kácení dovolují a strom se může pokácet celý. V tomto případě se provádí za použití běžných pomůcek, díky nimž je kácení stromů bezpečnější a přesnější.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Provádíme všude tam, kde není možné vzhledem k okolním podmínkám strom pokácet celý. Ať už z důvodu blízkosti budov, drátů vysokého napětí, ploty, zahrady, chaty, skleníky... Zkrátka všude tam, kde hrozí nebezpečí újmy na majetku.

Kácení bez chytání dřevní hmoty do lana

strom nelze položit celý pod nebo v blízkosti stromu nejsou věci (plot, skleník, střechy...), které by se mohli kácením rozbít. Strom se musí řezat postupně a házet podél kmenu na zem. Používá se speciální lezecké (arboristické) vybavení pro výstup a pohyb po stromu

Kácení s chytáním dřevní hmoty do lana

Strom nelze složit celý. Pod nebo v blízkosti jsou věci (střechy,skleník,plot...) které by se mohli kácením rozbít. Strom se musí řezat postupně a kusy stromu se musí chytat a pouštět do lana a pomocí kladek pouštět podél kmenu na zem. Je to nejnáročnější typ kácení stromů z hlediska používání speciálních pomůcek a fyzické náročnosti pro pracovníka.

Musí se používat speciální lezecké vybavení a věci na spouštění břemen

Kácení pomocí automobilové plošiny

K místu musí být přistup velké těžké techniky, k ceně se musí připočíst ještě cena za pronájem plošiny. Tento typ je rychlejší oproti využití lezecké techniky.